เพราะ ‘ความสุข’ ของประชาชน คือจุดมุ่งหมายของการให้บริการ ร่วมสานต่อความสุขในทุกอำเภอ ผ่านโครงการอำเภอสร้างสุข ‘สุข สร้าง ได้’ กิจกรรมเชิญชวนประชาชนมาร่วมโหวตให้คะแนน “ความสุข” ระดับ 1-5 พร้อมสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้...อ่านเพิ่มเติม เพราะ ‘ความสุข’ ของประชาชน คือจุดมุ่งหมายของการให้บริการ ร่วมสานต่อความสุขในทุกอำเภอ ผ่านโครงการอำเภอสร้างสุข ‘สุข สร้าง ได้’ กิจกรรมเชิญชวนประชาชนมาร่วมโหวตให้คะแนน “ความสุข” ระดับ 1-5 พร้อมสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ โดยทุกคะแนนจะนำไปคิดค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากการรับบริการ ณ ที่ว่าการอำเภอ เพื่อจัดอันดับอำเภอสร้างสุขดีเด่น ทุกความเห็นล้วนมีส่วนช่วยพัฒนา ยกระดับการบริการที่ดี ให้สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย
*เงื่อนไขของกิจกรรมเป็นไปตามที่โครงการกำหนด...ย่อขนาด
อัปเดตข้อมูล {{update_date + " " + update_time}} น.
ประชาชนรู้สึกอย่างไรต่อการให้บริการของที่ว่าการอำเภอ
{{state_no}} แห่ง(ทั่วประเทศ)
ดัชนีความสุขของประชาชนวันนี้
ค่าเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจ (ระดับ 1-5) ของประชาชนจากการบริการ ณ ที่ว่าการอำเภอ
ดัชนีความสุขสูงสุดระดับประเทศ
กลุ่มอำเภอขนาดเล็ก
{{top_rate_s}}
{{top_state_s}}
{{top_city_s}}
กลุ่มอำเภอขนาดกลาง
{{top_rate_m}}
{{top_state_m}}
{{top_city_m}}
กลุ่มอำเภอขนาดใหญ่
{{top_rate_l}}
{{top_state_l}}
{{top_city_l}}
อำเภอระดับประเทศที่บริการ ประทับใจ
ประชาชน มากที่สุด
ดัชนีความสุขระดับภาค
อันดับ 1 {{top_reg_rate_1}} {{top_reg_1}} อันดับ 2 {{top_reg_rate_2}} {{top_reg_2}} อันดับ 3 {{top_reg_rate_3}} {{top_reg_3}}
อันดับ 4 {{top_reg_rate_4}} {{top_reg_4}} อันดับ 5 {{top_reg_rate_5}} {{top_reg_5}} อันดับ 6 {{top_reg_rate_6}} {{top_reg_6}}
อำเภอระดับภาคที่บริการ ประทับใจ
ประชาชน มากที่สุด
จังหวัดที่บริการ ประทับใจ
ประชาชน มากที่สุด
อันดับที่ 1 {{bar1_rate}} {{bar1_city}}
อันดับที่ 2 {{bar2_rate}} {{bar2_city}}
อันดับที่ 3 {{bar3_rate}} {{bar3_city}}
อันดับที่ 4 {{bar4_rate}} {{bar4_city}}
อันดับที่ 5 {{bar5_rate}} {{bar5_city}}
อันดับที่ 6 {{bar6_rate}} {{bar6_city}}
อันดับที่ 7 {{bar7_rate}} {{bar7_city}}
อันดับที่ 8 {{bar8_rate}} {{bar8_city}}
อันดับที่ 9 {{bar9_rate}} {{bar9_city}}
อันดับที่ 10 {{bar10_rate}} {{bar10_city}}
อันดับ คะแนน จังหวัด
อันดับที่ 1 {{bar1_rate}} {{bar1_city}}
อันดับที่ 2 {{bar2_rate}} {{bar2_city}}
อันดับที่ 3 {{bar3_rate}} {{bar3_city}}
อันดับที่ 4 {{bar4_rate}} {{bar4_city}}
อันดับที่ 5 {{bar5_rate}} {{bar5_city}}
อันดับที่ 6 {{bar6_rate}} {{bar6_city}}
อันดับที่ 7 {{bar7_rate}} {{bar7_city}}
อันดับที่ 8 {{bar8_rate}} {{bar8_city}}
อันดับที่ 9 {{bar9_rate}} {{bar9_city}}
อันดับที่ 10 {{bar10_rate}} {{bar10_city}}
ความคิดเห็นส่วนใหญ่จากประชาชน